U wilt een online afspraak maar heeft geen idee wat u te wachten staat? Wij leggen het hieronder allemaal voor u uit.

De Fyzie menukaart

Afspraken maken doen we dus nog steeds, maar wel een beetje anders. Benieuwd hoe dit er nu uit ziet? Bekijk het handige overzicht en volg daaronder stap voor stap wat u van ons kunt verwachten.

Stap 1 – Pijnklachten

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door te bellen met de praktijk of het online contactformulier in te vullen. Onze medewerkers van het patiënt contactcentrum maken een inschatting bij welke collega u het beste terecht kunt, passend bij uw type pijnklacht. 

Stap 2 – Eerste afspraak wordt gepland

Afspraak voor een intakegesprek: Afhankelijk van uw voorkeur wordt er een bel afspraak of een video bel afspraak gepland.

Bel afspraken zullen gewoon per mobiele of huistelefoon plaatsvinden. Voor video bel afspraken maken wij gebruik van het programma ‘Facetalk’.  Dit is een beveiligde videoapplicatie waarbij gewaarborgd is, dat alles wat u met de therapeut bespreekt, tussen u en de behandelaar blijft.

Uitleg over facetalk? Klik hier.

Mocht u gebruik willen maken van facetalk dan dient u in het bezit te zijn van een smartphone of tablet. De ‘Facetalk’- app kunt u zelf downloaden. Hulp nodig?

Klik hier voor Android

Klik hier voor iOS

Ook probeert de therapeut tijdens dit intakegesprek als het kan een ‘onderzoek’ te verrichten. Het kan zijn dat hij/zij u vraagt om specifieke bewegingen te maken, bijvoorbeeld met uw armen of benen.

Stap 3 – Diagnose wordt gesteld

Op basis van het intakegesprek en onderzoek dat tijdens het videoconsult op afstand uitgevoerd kan worden bespreekt de therapeut de mogelijke oorzaken van uw klachten met u en wat het te verwachten beloop van de klachten is. 

Stap 4 – Behandelprogramma besproken en uitgelegd

In deze bijzondere tijden veranderd ook de fysiotherapie en zijn er vanuit de beroepsverenigingen richtlijnen gegeven die wij als praktijk hanteren. In overleg met u en eventueel de behandelende arts wordt een afweging gemaakt welke behandelstrategie het meest geschikt is om de klachten te verhelpen. De eerste keuze voor behandeling is hierbij de behandeling op afstand door middel van (video-)bellen. Veel klachten kunnen door goede informatieverstrekking, advies en oefeningen goed verholpen worden. 

Ook kan het zijn dat uw therapeut een behandelprogramma met oefeningen voor u maakt. Deze kunt u thuis uitvoeren. Naast de (video) bel consulten hebben wij de mogelijkheid door middel van het programma ‘Fytek’ oefeningen via de mail naar u te sturen. Daarnaast hebben wij als praktijk verschillende video’s met oefeningen opgenomen. Hierdoor kunnen wij oefenprogramma’s op maat voor u aanbieden die u makkelijk in u eigen omgeving kunt uitvoeren.

Bekijk hier wat de Fytek app exact inhoudt:

Stap 5 – Tussenevaluatie en vervolg behandeltraject

Afhankelijk van het beloop van de klachten worden bij een tussenevaluatie de (sub-)doelstellingen geëvalueerd en besproken. De behandelaar bespreekt met u of de gekozen behandelstrategie effectief is om uw klachten te verhelpen. Daarna wordt het behandelplan voortgezet en/of bijgesteld. Indien alle doelstellingen zijn behaald wordt het behandeltraject afgesloten. Mochten de doelstellingen uiteindelijk niet haalbaar zijn zal de therapeut met u op zoek gaan naar andere behandelmogelijkheden.

Het is voor ons erg belangrijk om te horen hoe u de behandeling hebt ervaren! Zowel de dingen die goed zijn gegaan als ook de verbeterpunten. Daarom willen wij u vragen deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek dat door ‘Qualiview’ verstuurd wordt via de mail na afronden van het behandeltraject.

Stap 6 – Pijnvrij bewegen!