U wilt een afspraak maar heeft geen idee wat u te wachten staat? Wij leggen het hieronder allemaal voor u uit.

De Fyzie menukaart

Afspraken kan weer gewoon. Bekijk het handige overzicht en volg daaronder stap voor stap wat u van ons kunt verwachten.

Stap 1 – Pijnklachten

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door te bellen met de praktijk of het online contactformulier in te vullen. Onze medewerkers van het patiënt contactcentrum maken een inschatting bij welke collega u het beste terecht kunt, passend bij uw type pijnklacht. 

Stap 2 – Eerste afspraak wordt gepland

U heeft nu een afspraak voor een intakegesprek: hierbij wordt er een screening en intake vraaggesprek gehouden omtrent uw klachten. Ook zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren om te achterhalen waar uw klachten vandaan komen.

Stap 3 – Diagnose wordt gesteld

Op basis van het intakegesprek en onderzoek bespreekt de therapeut de mogelijke oorzaken van uw klachten met u en wat het te verwachten beloop van de klachten is. 

Stap 4 – Behandelprogramma besproken en uitgelegd

In overleg met u en eventueel uw behandelende arts wordt een afweging gemaakt welke behandelstrategie het meest geschikt is om de klachten te verhelpen. Veel klachten kunnen door goede informatieverstrekking, advies, behandeling en oefeningen goed verholpen worden. 

In het geval van oefeningen kan het zijn dat uw therapeut een behandelprogramma met oefeningen voor u maakt. Deze kunt u in de praktijk maar ook thuis uitvoeren. Wij hebben de mogelijkheid om door middel van het programma ‘Fytek’ oefeningen via de mail naar u te sturen. Hierdoor kunnen wij oefenprogramma’s op maat voor u aanbieden die u makkelijk in u eigen omgeving kunt uitvoeren. Uw therapeut zal u, indien van toepassing, uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Bekijk hier wat de Fytek app exact inhoudt:

Stap 5 – Tussenevaluatie en vervolg behandeltraject

Afhankelijk van het beloop van de klachten worden bij een tussenevaluatie de (sub-)doelstellingen geëvalueerd en besproken. De behandelaar bespreekt met u of de gekozen behandelstrategie effectief is om uw klachten te verhelpen. Daarna wordt het behandelplan voortgezet en/of bijgesteld. Indien alle doelstellingen zijn behaald wordt het behandeltraject afgesloten. Mochten de doelstellingen uiteindelijk niet haalbaar zijn zal de therapeut met u op zoek gaan naar andere behandelmogelijkheden.

Het is voor ons erg belangrijk om te horen hoe u de behandeling hebt ervaren! Zowel de dingen die goed zijn gegaan als ook de verbeterpunten. Daarom willen wij u vragen deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek dat door ‘Qualiview’ verstuurd wordt via de mail na afronden van het behandeltraject.

Stap 6 – Pijnvrij bewegen!