Wat is Oedeemtherapie ?

Oedeem is een ophoping van vocht in het lichaam dat zowel in de armen, benen, maar ook in het gezicht of de romp kan voorkomen.  Deze vochtophoping kan ontstaan op plaatsen waar er lymfeklieren overbelast, beschadigd of verwijderd zijn.
Door overbelasting, beschadiging of verwijdering van de lymfeklieren krijgt het lymfestelsel moeite om het weefselvocht af te voeren.

In het vocht zitten allerlei eiwitten en andere afvalstoffen van het lichaam.  Die toegenomen hoeveelheid eiwit is een goede voedingsbodem voor bacteriën en vergroot de kans op een ontsteking. Het is dan ook van belang dat het oedeem afgevoerd wordt middels een specifieke vorm van massage waarbij de pompfunctie van de lymfeklieren getraind wordt (manuele lymfdrainage).

Niet iedereen van wie de lymfeklieren beschadigd of verwijderd zijn, krijgt oedeem. De afvoer van lymfe kan namelijk voor een deel worden overgenomen door andere lymfebanen en door de bloedbaan.
Symptomen

De symptomen die zich kunnen voordoen zijn:  

 • Zwelling (zowel tijdelijk als permanent) 
 • Een zwaar gespannen of moe gevoel in    het klachtengebied
 • Functieverlies of bewegingsbeperking 
 • Pijn en/of tintelingen 

Oorzaken 

Primair (lymf)oedeem 

 • Familiair/ aangeboren stoornis in het  lymfstelsel

Secundair (lymf)oedeem 

 • Bij een infectie/ ontsteking
 • Na een trauma/ operatie
 • Bij het verwijderen van lymfeklieren
 • Bij bestraling
 • Bij kanker
 • Bij spataderen
 • Bij trombose

Extra brochure: Oedeemtherapie
Extra brochure: Oedeemtherapie (Kleine folder)