Shockwave bij hielpijn

Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door fysiotherapeuten toegepast. Internationaal onderzoek toont aan dat deze nieuwe therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn. Vaak zijn patiënten met chronische klachten ( bijvoorbeeld hielspoor ) al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefst 85 %. Uitzonderlijk hoog.

Gespecialiseerd onderzoek

Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek uit. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van echografie om het gebied goed in beeld te brengen; dit verhoogt de doeltreffendheid van de therapie en de voortgang is goed meetbaar over de tijd. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met shockwave therapie. Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van de pijn wordt achterhaald.

De shockwavebehandeling

Daarna wordt de pijnlijke plaats behandeld met de behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing aanzetten. Het zijn drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop worden toegepast. De trillingen activeren de eigen genezingskracht van het lichaam. In gemiddeld zes behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af. De behandeling is soms gevoelig, maar is bijna altijd prima te verdragen.

Welke klachten worden behandeld met shockwave?

  • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
  • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
  • Pijn net onder de knieschijf (Jumpers knee)
  • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
  • Hielpijn (hielspoor)
  • Pijn aan de scheenbenen (shinsplints)
  • Pijn aan de heup/buitenzijde bovenbeen

Vergoeding

Shockwavetherapie is internationaal erkend. Desondanks zijn zorgverzekeraars in Nederland nog afwachtend. Inmiddels zijn enkele zorgverzekeraars wel bereid de therapie te vergoeden.

Fyzie vraagt geen extra bijdrage aan de patiënten, de kosten zijn hetzelfde als voor reguliere fysiotherapie en valt meestal onder de aanvullende zorgverzekering. Dus geen extra kosten!!

Shockwavetherapie wordt bij Fyzie gegeven door Mark Schouten en Niek van Logtenstein. Meer informatie is te verkrijgen via 033-2048000 of info@fyzie.nl