Wat is Runningtherapie?

Runningtherapie is het inzetten van een rustige duurloop bij psychische klachten. Dit gebeurt groepsgewijs en in de buitenlucht. Wij richten ons op mensen met een depressie, sombere gevoelens en/of burn-out klachten. Het hoofddoel is om door (hard)lopen uw stemming te verbeteren. Het gaat dus niet om het leveren van een lichamelijke prestatie. U hoeft dan ook niet sportief aangelegd te zijn om aan runningtherapie mee te kunnen doen. Wel wordt er naar gestreefd een stapsgewijze opbouw in de looptijd te brengen, om het psychische effect te vergroten. Ook kunt u zich, met een verbeterd uithoudingsvermogen, na de therapie gemakkelijk aansluiten bij een loopclub of individueel uw fitheid onderhouden.

Wat is het effect van Runningtherapie?

Regelmatig, groepsgewijs bewegen blijkt een bijdrage te kunnen leveren aan afname van een sombere stemming of depressieve gevoelens, al dan niet gecombineerd met medicijnen en/of gesprekken bij de psycholoog. Bewegen bevordert de aanmaak van hormonen die uw stemming positief beïnvloeden. Ook bouwt u vertrouwen in uw lichaam op omdat u uw grenzen verlegt. Bovendien kan het sociale aspect u motiveren en steunen. Het effect van hardlopen is een mooie combinatie tussen psychische gezondheid en lichamelijke fitheid. Het kent geen nare bijwerkingen zolang dit onder professionele begeleiding gebeurt.

Runningtherapie bij FyZie

U wordt bij FyZie begeleid door Thomas Kalkman, fysiotherapeut. De combinatie van een specialisme in o.a. depressie en burn-out klachten en een specialisme in bewegend functioneren, resulteert in een kwalitatief hoogstaande begeleiding. De therapie duurt 10 weken. U wordt tweemaal per week begeleid. Daarnaast wordt van u verwacht eenmaal per week zelf te trainen. U krijgt hiervoor een persoonlijk trainingsadvies. Vooraf vindt er een individuele intake plaats en achteraf een eindevaluatie. Hierin worden persoonlijke doelen gesteld en geëvalueerd. Ook is er 6 weken na de laatste training een gezamenlijk terugkom moment.

Wat kost Runningtherapie?

Het totale pakket kost 250 euro. Hierin is inbegrepen:

  • Individuele intake
  • 20 trainingen
  • Individuele tussen- en eindevaluatie
  • Terugkom-moment zes weken na laatste training

Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie maken we samen met u een afspraak over de kosten. Voorwaarden en aanmelden

Er is een aantal voorwaarden om in deze groep mee te kunnen doen:

  • Leeftijd 18-55 jaar
  • Depressie-, stemmings- en/of burn-out klachten
  • Geen ernstige lichamelijke ziekten die inspanning in de weg staan (bijv. COPD, hartfalen, obesitas)

U kunt door uw huisarts of psycholoog worden doorgestuurd voor runningtherapie. Ook kunt u zich op eigen initiatief aanmelden. In de intake wordt dan ingeschat of een combinatie-behandeling met huisarts en/of psycholoog verstandig is.

Contact

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Thomas Kalkman.
FyZie Centrum voor Fysiotherapie Amersfoort
Tel. 033-2048000
E-mail: tkalkman@fyzie.nl