Onze collega Jessie Schraven is naast fysiotherapeute ook logopediste. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met problemen rondom het hoofd/hals gebied.

Logopedie bij volwassenen

Onze logopedist behandelt volwassenen met stoornissen op het gebied van taal, spraak, slik, adem en stemproblematiek met niet aangeboren hersenletsel (zoals CVA: herseninfarct – bloeding of hersentrauma), progressieve neurologische ziektebeelden (zoals bijvoorbeeld MS, ALS) of chronische aandoeningen van de luchtwegen zoals COPD.

Wij helpen bij klachten als:

  • Afasie (taalstoornis)
  • Dysartrie (spraakstoornis)
  • Dysfagie (kauw- of slikstoornis)
  • Spraakapraxie (probleem met doelbewust spreken)
  • Cognitieve communicatieproblemen t.g.v. letsel in de rechter hersenhelft (communicatieproblemen die niet specifiek door het taalsysteem kunnen worden verklaard)
  • Aangezichtsverlamming (facialis parese)