Kinderfysiotherapie in Amersfoort

Wat is kinderfysiotherapie (kinderfyzie)?

Kinderen moeten nog van alles leren. De meesten doen dat op een natuurlijke manier. Zij ontwikkelen in hun groei tot volwassenheid hun zintuigen en motoriek door te bewegen en te spelen. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een aandoening aan zintuigen, organen, zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat.

Onze kinderfysiotherapeut behandelt op een speelse manier lichamelijke problemen bij kinderen als een stoornis of achterstand in de motorische ontwikkeling. De therapeut heeft alle specifiek kindgerichte kennis in huis om een achterstand of aandoening te verhelpen. Kinderen kunnen bij de kinderfysiotherapeut ook terecht met klachten en blessures die zijn ontstaan na een ongeluk(je) of bij het sporten. Bijvoorbeeld bij een gebroken pols, een verdraaide knie of een verzwikte enkel. Soms is er sprake van een aangeboren afwijkingen. De therapeut helpt dan bij het leren omgaan met een beperking. Kinderfysiotherapie bij KinderFyZie is mogelijk op de locaties Zielhorst, Kattenbroek, De Geheime tuin en Vathorst.

Kinderfysiotherapie kan zowel aan huis als in de praktijk plaatsvinden.

KinderFyzie werkt samen met het umc en het meandermc

Kijk voor alle informatie op Kinderfyzie.nl