Ergotherapie is paramedische zorg, net als oefentherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand-coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

De ergotherapeut van Fyzie start met het bespreken van de problemen van de patiënt. Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de patiënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de patiënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

De ergotherapeut van Fyzie:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen