Veel van onze patiënten met een chronische aandoening hebben te maken met meerdere zorgverleners. Zo kan het zijn dat als u te maken krijgt met bijvoorbeeld artrose (slijtage), de ziekte van Parkinson of een andere chronische aandoening, dat u door de medicatie, of omdat u minder kunt bewegen, ook bij een diëtiste onder behandeling komt. En hoe fijn is het dan dat dit samen gaat met de fysiotherapeutische behandeling. “Gewoon” onder 1 dak. Hierdoor kunnen we de beste zorg leveren voor onze cliënten. De intensieve samenwerking tussen de professionals zorgt hiervoor.

De diëtiste maakt samen met de huisarts en fysiotherapeut een plan om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag, altijd in combinatie met een indicatie voor een fysiotherapeutische behandeling. Fyzie heeft geen “gewone” diëtisten praktijk. Wij kijken voor naar de combinatie met fysiotherapie.

Diëtetiek wordt door de meeste verzekeraars vergoedt uit de basiszorg.

Vragen over diëtetiek? neem gerust contact op met Marlou van der Stelt via mvdstelt@fyzie.nl