• Professioneel
  • Cliëntgericht
  • Grensverleggend
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Professioneel en cliëntgericht zijn twee van onze kernwaarden. Hierdoor mag je ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop een therapeut of een van onze medewerkers met je omgaat, dan is het goed om dit met ons te delen.

Professioneel en cliëntgericht zijn twee van onze kernwaarden. Hierdoor mag je ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop een therapeut of een van onze medewerkers met je omgaat, dan is het goed om dit met ons te delen. Dit geldt ook voor klachten die je heeft over onze organisatie of klachten van niet medische aard. Dit is goed voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze zorg en onze organisatie. 

Wat te doen?

We vragen je allereerst om het gesprek aan te gaan met de betrokken therapeut of medewerker.
Is dat geen goede oplossing, dan vragen wij je de klacht schriftelijk in te dienen via info@fyzie.nl of telefonisch via 033-2048000. Onze kwaliteitsmedewerker neemt dan contact met je op.

Ben je niet tevreden over het gesprek met de betrokken medewerker of de kwaliteitsmedewerker, dan kun je kosteloos een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris verwijzen wij je naar: Klacht indienen bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie of stuur je een email naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. De klacht wordt binnen twee weken in behandeling genomen.

Wil je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor een andere paramedische discipline dan fysiotherapie zoals bijvoorbeeld logopedie of diëtetiek? Kijkt u dan bij Klachtenloket Paramedici voor meer informatie over het indienen van je klacht.