Heugelijk nieuws: We kunnen (gecontroleerd) onze zorg weer voor u starten!

Na een periode van 7 weken waarin alleen spoed en noodzakelijke zorg mogelijk was, gaan onze deuren net als bij de huisartsen en het ziekenhuis weer gedoseerd open voor de “normale” fysiotherapeutische zorg. 

Vanaf 4 mei kunnen we – met de nodige voorzorgsmaatregelen – weer gecontroleerd beginnen met fysiotherapiebehandelingen op onze locaties. In nauwe samenwerking met o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder we in bepaalde situaties de deuren kunnen openen. Daarbij gaan we met gezond verstand te werk. Dat betekent dat we iedere situatie zorgvuldig beoordelen en dat, hoe graag we ook zouden willen, de groepslessen kunnen nog niet van start kunnen gaan.

Beeldbellen en/of persoonlijk contact

In de komende periode hebben we drie mogelijkheden voor individuele therapie:

1.     via beeldbellen, zie onze website voor meer informatie.
2.     via persoonlijk contact
3.     een combinatie van beide

Welke optie het meest geschikt is, wordt in overleg met u bepaalt. Daarbij wordt een duidelijk protocol gevolgd om vast te stellen of en onder welke voorwaarden iemand naar de praktijk kan komen. Er wordt bijvoorbeeld naar gezondheidsklachten van mensen zelf, maar ook van eventuele gezinsleden gevraagd. Deze procedure geldt óók voor behandeling aan huis.
Wie een afspraak wil maken vanwege een nieuwe of terugkerende klacht kan contact opnemen met onze praktijk.

Veilig naar de fysiotherapeut. Zo gaan we te werk:

 Als de therapeut samen met u bepaalt dat behandeling in de praktijk mogelijk is, hebben we ons aan een aantal veiligheidsmaatregelen te houden.   

 • Heeft u een afspraak, maar krijgt u voor die tijd toch last van koorts, keelpijn, hoesten, niezen of andere verkoudheidsklachten? Bel af en kom niet naar de praktijk.
 • Kom zo mogelijk alleen of laat u brengen/halen.
 • Neem uw eigen handdoek of laken mee.
 • Ga vooraf thuis naar de wc; bij onze vestigingen zijn de wc’s tijdelijk buiten gebruik. 
 • Kom niet te vroeg (max. 5 minuten eerder).
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen in de praktijk, dus ook van de balie.
 • Was na binnenkomst minimaal 20 seconden de handen met zeep.
 • Ga na afloop direct naar huis.

Wat kunt u bij ons verwachten?

 • De therapeuten werken in wisselende tijdschema’s. Daarmee blijft het rustig in de wachtkamer en gangen.
 • Eenrichtingsverkeer en gebruik van de nooduitgangen. Het klinkt ongezellig maar we willen de kans dat u iemand anders tegenkomt zo klein mogelijk maken
 • In onze ruime oefenzalen zien we u graag op afstand. We hebben de oefenzalen zo aangepast dat u veilig kunt trainen. We reinigen de apparatuur na gebruik.  En vragen u om ook na gebruik de apparatuur schoon achter te laten. Ook in de oefenzaal is gebruik van een handdoek verplicht.
 • We hebben de mogelijkheid tot het gebruik van mondmaskers en overige beschermingsmiddelen. Uitganspunten zijn de richtlijnen hiervoor van onze beroepsgroep en het RIVM. Onze therapeuten hebben instructies voor juist gebruik en overleggen met u of het voor u van toepassing is.
 • Onze haal- en brengservice is nu nog niet beschikbaar. U kunt gebruik van de regiotaxi maken of we kunnen u eventueel thuis verder helpen

Kwetsbare groepen

 Binnen Fyzie hebben wij sinds kort revalidatie voor patienten die herstellende zijn van het COVID-19 virus, maar ook de geriatrie fysiotherapie en de oncologie revalidatie is weer opgestart. Voor deze kwetsbare groepen hebben we op diverse locaties aparte ruimtes ingericht.
Dat betekend:

 • Dat als u deel uitmaakt van een ‘kwetsbare’ patienten groep zoals de ouderzorg (geriatrie) of de oncologische revalidatie, er binnen onze praktijk gewoon behandelmogelijkheid is voor u. We hebben aparte tijdstippen voor gebruik van de oefenzaal en de locatie in Kattenbroek is geschikt gemaakt voor de oncologische revalidatie. Zodat we dit veilig en persoonlijk kunnen doen zoals u van ons gewent bent.
 • Dat als u herstellende bent van het COVID-19 virus, wij u ook op een aangepaste locatie kunnen revalideren. In samenwerking met het Longnetwerk van het Meander MC, Ergotherapie Amersfoort, Dietistenassociatie Amersfoort en Logopedie Nieuwland is een multidisciplinair team speciaal gericht op de post Corona revalidatie gestart. Onze collega’s werken volgens de nieuwe richtlijnen van de beroepsgroepen en het Reach-netwerk.

Meer weten?

Meer weten over het vervolg van uw behandeling of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met uw therapeut of de administratie Wij zijn ook voor u te bereiken via de chat op onze website. U kunt deze mogelijkheid vinden rechts onderaan onze website.

Let op, 5 mei zijn wij gesloten i.v.m. bevrijdingsdag.

?  033 204 80 00
?  info@fyzie.nl
?  www.fyzie.nl