Het Coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving. De aanpassingen van de maatregelen, zoals het 1,5 meter beleid, heeft ertoe geleid dat ook de fysiotherapie in Nederland een andere invulling heeft gekregen. Initiatieven zoals online work-outs en het creëren van een online ‘behandel’ omgeving om te voorzien in de behoefte van de patiënt zijn in deze tijd niet meer weg te denken.

Maar het zorgvraagstuk waar we momenteel nog het meest mee kampen, is de revalidatie van de door corona getroffen patiënten. Want er is nog veel onduidelijk over de revalidatie van deze patiënten. Wat we wel weten is dat experts het erover eens zijn dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om Coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject.

Gespecialiseerde Coronatherapeuten bij Fyzie Amersfoort

Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de praktijk. Dit vraagt om eerstelijns zorgverleners die kennis en ervaring hebben op dit gebied. Momenteel zijn wij 1 van de eerste fysiotherapie praktijken in Amersfoort die deze gespecialiseerde coronatherapeuten hebben. In een samenwerking met het longnetwerk van het Meander ziekenhuis maken wij een plan om deze patiënten te revalideren.

Aanvullende expertise

Binnen Fyzie Amersfoort zijn initiatiefnemer en kartrekker Janet de Jong- Heimensen en Jacqueline Pluimer actief binnen de revalidatie van longproblematiek. Beide therapeuten hebben hun expertise in korte tijd verder uitgebreid op het gebied van achtergrondinformatie over het virus en de focus op de behandeling van Coronapatiënten door de fysiotherapeut. Hun kennis is gebaseerd op het REACH-project en op het recent uitgebrachte European Respiratory Society-expert adviesdocument.

Uitgebreid netwerk voor de beste zorg

“Fyzie is wat betreft deze vorm van revalidatie initiatiefnemer geweest in haar eigen netwerk, maar kent de waarde van samenwerking. Door de krachten te bundelen zorgen we in het revalidatietraject voor een deskundig multidisciplinair team” aldus Fyzie eigenaren Menno Werrie & Michiel Boerendonk.

Gezien het brede spectrum van problematiek waar Coronapatiënten mee in aanraking komen, is het een vereiste dat er korte communicatielijnen zijn naar huisarts, diëtetiek en ergotherapie. Daarom werkt Fyzie naast het Meander MC, ook samen met huisartsen, diëtiste Arineke Deinum van de Diëtisten Associatie Amersfoort en Marieke Jensma van Ergotherapie Amersfoort.

Moedige start

De eerste drie COVID-19 patiënten zijn inmiddels ook al aangemeld voor revalidatie in onze praktijk. Zo is er binnen Fyzie de afgelopen weken hard gewerkt om de revalidatie voor corona patiënten zo goed mogelijk in te richten.  Fyzie is er voor iedereen, zorg goed voor elkaar.