Steeds vaker gebruiken we een online consult om onze patiënten te helpen. We merken dat het heel goed werkt, zowel voor de patiënten als de therapeut. Zie hieronder enkele uitkomsten van het onderzoek naar het inzetten van online middelen in de zorg.

Bij Fyzie noemen we dit TeleFyzie. We maken gebruik van Teams of direct vanuit ons patiëntendossier. Snel, handig en adequaat.