• Professioneel
  • Cliëntgericht
  • Grensverleggend
Kinderfysiotherapie ontwikkeling kind Fyzie

Ontwikkeling kind

Mijn kind is nu 17 maanden en kan nog niet lopen, terwijl uit alles blijkt dat ze dit wel heel graag wil. Hoe kan ik haar ontwikkeling stimuleren zodat ze gaat lopen?

Bij Fyzie begrijpen we hoe vervelend en belastend het kan zijn als de ontwikkeling van uw kind niet gaat zoals verwacht. Onze gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten zijn er om uw kind te helpen, om de ontwikkeling te stimuleren en de kachten te verminderen. 

Direct een afspraak maken

Wat is een motorisch ontwikkelingsprobleem?

Als een kind zich qua motoriek trager of anders ontwikkelt en hierdoor belemmerd wordt in dagelijkse activiteiten, spreken we van een motorisch ontwikkelingsprobleem. Er zijn verschillende oorzaken voor een motorisch ontwikkelingsprobleem. Verschillende oorzaken kunnen tegelijkertijd spelen en elkaar versterken. De oorzaken van een motorisch ontwikkelingsprobleem zijn onder te verdelen in aangeboren en niet-aangeboren oorzaken. Bij aangeboren oorzaken kun je denken aan een aangeboren hersenstoornis (zoals cerebrale parese) of neuromusculaire aandoeningen.  Bij niet-aangeboren oorzaken kun je denken aan vroeggeboorte, niet-aangeboren hersenletsel, een gebrek aan bewegingservaring of een vertraagde ontwikkeling zonder duidelijke oorzaak.

Wat kun je zelf doen wanneer je kind een motorisch ontwikkelingsprobleem heeft?

De belangrijkste stap is het herkennen van een motorisch ontwikkelingsprobleem bij een kind. Over het algemeen geldt dat hoe eerder een kind met motorische ontwikkelingsproblemen wordt geholpen, hoe minder de motorische ontwikkeling verstoord wordt. Een motorisch ontwikkelingsprobleem kan zich op diverse manieren uiten. Kinderen met een grof motorische achterstand hebben vaak een opvallende manier van lopen. Ze kunnen wat houterig en onrustig zijn en bewegen veel. Tijdens gymlessen kunnen ze vaak niet meekomen. Kinderen met problemen met de fijne motoriek hebben vaak een schokkerig en moeilijk leesbaar handschrift. Ze hebben moeite met kleuren, knippen, knutselen, plakken en bouwen. Bij de schrijflessen hebben ze grote moeite om het tempo bij te houden. Het is belangrijk om te onthouden dat elk kind zich op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt en niet elk signaal wijst op een motorisch ontwikkelingsprobleem. Zodra je merkt dat je kind door een achterstand echt belemmerd wordt in dagelijkse activiteiten, is het tijd om aan de bel te trekken. Het consultatiebureau kan, eventueel in samenwerking met een kinderfysiotherapeut of andere specialist, beoordelen of er sprake is van een motorisch ontwikkelingsprobleem en welke hulp passend is. Je kan ook altijd direct contact opnemen met een kinderfysiotherapeut. 

Hoe kunnen wij een kind met een motorisch ontwikkelingsprobleem helpen?

Tijdens de intake proberen we zo goed mogelijk te onderzoeken welke beperkingen het kind ervaart en waar de klachten vandaan komen. Vervolgens maken we een behandelplan op maat. In dit behandelplan staan ook oefeningen die je thuis alvast samen met je kind kunt gaan doen. Bij jonge kinderen doen we individueel of in een groepje spelenderwijs oefeningen in een parcours. We proberen de behandeling leuk te maken door gebruik te maken van speelgoed en andere spelelementen. Bij oudere kinderen is ‘gewone’ oefentherapie vaak effectief.
Omdat kinderen nog volop in de groei zijn en groei vaak een rol speelt bij het ontstaan of terugkeren van klachten, zorgen we ervoor dat de belasting van de behandeling continu wordt geëvalueerd. Een kind kan zelf namelijk nog weinig verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling en is afhankelijk van de ouders en de therapeut. Soms kan een klacht al verdwijnen door een hele kleine aanpassing te doen in de belasting. We passen de oefeningen daarom continu aan op de beperkingen en mogelijkheden van het kind. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de aan- of afwezigheid van instandhoudende en ondersteunende factoren, zoals eventuele stress die het kind thuis of op school ervaart, motivatie voor de therapie, dagelijkse activiteiten, betrokken ouders, hulpverleners en andere naasten. 

Ontmoet de juiste therapeut

Bente Bruijn
Bente Bruijn kinderfysiotherapeut MSc
bbruijn@fyzie.nl BIG: 19921265704
Emma de Korte
Emma de Korte fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut i.o.
edekorte@fyzie.nl BIG: 89931508504
Janne van Essen
Janne van Essen kinderfysiotherapeut MSc
jvessen@fyzie.nl BIG: 49921597904
Kelly van Leeuwen
Kelly van Leeuwen Kinderfysiotherapeut MSc
kvleeuwen@fyzie.nl BIG: 19923078304
Mona Maghsudi
Mona Maghsudi kinderfysiotherapeut MSc
mmaghsudi@fyzie.nl BIG: 99914259504
Stephanie Visser
Stephanie Visser fysiotherapeut - Kinderfysiotherapeut MSc i.o.
svisser@fyzie.nl BIG: 29918968904
Yoeki Keijzer
Yoeki Keijzer fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut MSc i.o.
ykeijzer@fyzie.nl BIG: 49921484504

KinderFyzie

Bij KinderFyzie streven we ernaar om elk kind zo snel mogelijk beter en gezonder te krijgen. Met een team hoogopgeleide deskundigen staan wij klaar om de blessures en ongemakken aan te pakken.

Direct een afspraak maken?

Wij helpen u graag met deskundig advies en begeleiding.