Fyzie is al bijna 20 jaar de meest gespecialiseerde praktijk voor fysiotherapie in Amersfoort. Een sympathiek, behulpzaam en hoogopgeleid team deskundigen staat klaar om u te helpen. Fyzie biedt o.a. algemene fysiotherapie, manuele therapie en fysiotherapie speciaal voor sporters, kinderen en bij bekkenklachten. Welke klacht of blessure u ook heeft, bij Fyzie vindt u altijd snel de juiste en deskundige therapeut.

Werken bij


Kijk op de website van FGN om alle vacatures van de aangesloten praktijken te zien in alle regio’s

Professioneel en veelzijdig

Menno Werrie en Michiel Boerendonk geven leiding aan het team fysiotherapeuten van Fyzie. Twee uiterst gedreven therapeuten, die staan voor een praktijk waar mensen onder goede begeleiding aan hun herstel werken. Waar iedereen welkom is en persoonlijke, eerlijke benadering, professionaliteit en veelzijdigheid vanzelfsprekend is. Onder leiding van Menno en Michiel is Fyzie uitgegroeid tot een praktijk met zes locaties en meer dan veertig gespecialiseerde medewerkers. Hierdoor is er in Amersfoort altijd een locatie bij u in de buurt!

“Fyzie haalt het beste uit ons. We behandelen patiënten en ontwikkelen, innoveren en organiseren de praktijk. Belangrijk voor ons: meegaan met de tijd en persoonlijke benadering. Samen op weg naar betere zorg.”

Bij Fyzie heerst er een familiecultuur. Een platte organisatie die er voor zorgt dat we het beste uit iedereen naar boven proberen te halen. Samen maken we de plannen voor de toekomst, samen werken we aan het herstel.

Samenwerking

Kennis betekent veel voor ons. Wij werken daarom graag samen met andere deskundigen. We overleggen indien nodig met uw huisarts en met andere therapeuten in één van de gezondheidscentra, zoals caesartherapeuten, ergotherapeuten, huisartsen, diëtisten, psychologen en apothekers.

Fyzie werkt niet graag alleen en gelooft in nauwe samenwerking. Zo werken wij samen met onder meer het Meander MC, Ergotherapie Amersfoort en Annatommie MC

Tarieven

Zitting Fysiotherapie €36,85
Manuele therapie €47,80
Consult fysiotherapie €62,10
Screening, intake, onderzoek €52,85
Intake na verwijzing €49,80
Kinderfysiotherapie €49,80
Bekkenfysiotherapie €49,80
Oedeemtherapie €49,80
Psychosomatische fysiotherapie €49,80

(dit zijn de meest voorkomende tarieven, volledige lijst met tarieven is op te vragen via 033-2048000)

Klik hier voor onze huisregels

Zorgverzekering

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling bij Fyzie geheel of gedeeltelijk. Fyzie heeft contracten met alle bekende verzekeraars. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. U noemt dan onze praktijkcode: 04010164. Indien nodig adviseren wij u.

Behandelingen

Bij Fyzie nemen we de tijd voor een behandeling. Gemiddeld duurt een behandeling 25 minuten. Daarnaast gebruiken we nog 5 á 10 minuten voor de administratie of verslaglegging. Voor een intake bij de kinderfysio, geriatriefysio en de psychosomatisch fysiotherapeut plannen we 45 minuten + 15 minuten administratietijd.

WGBO

Als u onder medische behandeling staat bij een deskundige, vertrouwt u uw gezondheid aan hem of haar toe. Het kan zijn dat u zich afhankelijk voelt van uw arts of hulpverlener. Het is daarom belangrijk om te weten dat u als patiënt bepaalde rechten en plichten heeft. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is in 1995 vastgelegd hoe de relatie tussen zorgverlener en patiënt is. In de WGBO zijn belangrijke punten opgenomen, die voor u als patiënt van belang kunnen zijn.

Wat te doen bij een klacht over uw fysiotherapeut

Waarom?

U mag ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut of een van onze medewerkers met u omgaat, dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken. Dit geldt ook voor klachten die u heeft over onze organisatie of klachten van niet medische aard. Dit is goed voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze zorg en onze organisatie.

Wat te doen?

We vragen u allereerst om het gesprek aan te gaan met de betrokken therapeut of medewerker. Voor het opzetten van een gesprek dient u uw klacht schriftelijk in via e-mail info@fyzie.nl of meldt u deze via de telefoon 033-2048000. Nadat wij uw klacht schriftelijk hebben ontvangen zullen wij deze in behandeling nemen. U ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na verzending bericht van ons.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door onze organisatie dan bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht kosteloos in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris verwijzen wij u naar: Klacht indienen bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie of stuurt u een email naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Uw klacht wordt binnen twee weken in behandeling genomen.

Klacht indienen in 3 stappen:

  1. U meldt uw klacht en dient deze schriftelijk in bij onze praktijk.
  2. U gaat het gesprek aan met de betrokken therapeut of medewerker. Als u daartegenop ziet of u heeft een niet persoon gerelateerde klacht kunt u ook een gesprek aanvragen met het management van de praktijk. U kunt altijd iemand meenemen naar een gesprek.
  3. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door onze organisatie dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Wilt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor een andere paramedische discipline dan fysiotherapie zoals bijvoorbeeld ergotherapie of diëtetiek? Kijkt u dan bij Klachtenloket Paramedici voor meer informatie over het indienen van uw klacht.

Wij zien klachten als een kans om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Laat het ons vooral weten als u vindt dat wij iets niet goed hebben gedaan.

Cliëntenraad

 

Cliëntenraad Fysiogroep Nederland (FGN)

FGN heeft op 2 december 2021 een cliëntenraad geïnstalleerd conform de wetgeving Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). FGN heeft er voor gekozen om een Centrale Cliënten Raad (CCR) in te richten die de medezeggenschap inregelt voor de cliënten van alle bij FGN aangesloten praktijken.

Achtergrondinformatie

FGN is een landelijke samenwerking van kwalitatief toonaangevende fysiotherapiepraktijken. De groep bestaat uit partnerpraktijken die ieder een regio in Nederland vertegenwoordigen. FGN wil samen met haar partners groeien door hoogwaardige praktijken aan zich te binden. Daarnaast investeert FGN in professionele bedrijfsvoering, innovatie, kwalitatieve zorg en werken we intensief samen met huisartsen, medisch specialisten, zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Op deze manier denken wij onze cliënten van de beste multidisciplinaire zorg te kunnen voorzien. Het gaat bij FGN om de zorg van nu, de zorg die elke dag geleverd wordt. Maar ook om de zorg van de toekomst, passende zorg die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en die aansluit bij de immer veranderde zorgvraag van onze cliënten.

De cliënt staat centraal

Bij FGN praktijken staat de cliënt centraal. Het doel van onze zorgverlening is om onze cliënten de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te blijven verbeteren hebben we een cliëntenraad geïnstalleerd die met onze organisatie in gesprek gaat en ons van waardevolle inzichten gaat voorzien vanuit een cliënten perspectief.

Visie op medezeggenschap

Het bestuur van FGN hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten, aan ervaringen die de cliëntenraad deelt én aan de adviezen die de cliëntenraad geeft. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het bestuur van FGN en de cliëntenraad, waarbij zij geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van onze zorg en u uw ideeën met de cliëntenraad kan delen zodat zij deze met het bestuur van FGN kunnen bespreken. Het bestuur verwacht zo meer en beter inzicht te krijgen over hoe onze zorg- en dienstverlening door onze cliënten wordt ervaren: wat vindt u belangrijk, wat gaat er goed en vooral…wat kan er beter. Een representatieve en goed samenwerkende cliëntenraad draagt bij aan een goede, laagdrempelige en toegankelijke relatie met onze cliënten.

Aandachtsgebied van de cliëntenraad van FGN

De cliëntenraad is gericht op het cliëntenperspectief. Dit betekent dat:

  • de cliënt mag rekenen op volledige en duidelijke informatie van FGN. De cliëntenraad gaat niet in op individuele klachten van de cliënten, ook het informeren van een individuele cliënt is geen taak van de cliëntenraad, wel het verstrekken van algemene informatie;
  • de cliënt respectvol wordt bejegend;
  • de cliënt de aandacht krijgt die hij of zij verdiend.

De cliëntenraad laat zich informeren over:

  • Klanttevredenheidsonderzoek, PREMS en PROMS
  • Kwaliteitsbewaking
  • Privacy beleid
  • Incidentenmeldingen van medewerkers en klachten van externen

Visie op samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit drie leden en streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor onze cliënten. Er is gelet op voldoende diversiteit in deskundigheid en achtergrond. De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers met kennis en kunde van de zorg die geleverd wordt door de praktijken van FGN. De cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van FGN.

Leden van de cliëntenraad van FGN

Ben van Dorp – Voorzitter
Huidige functie: Projectleider Stadsgezicht 010

Joost Zielstra
Huidige functie: Raad van Bestuur Humanitas

Ton Bolsius
Huidige functie: Lid afdelingsraad KRO-NCRV regio Zuid-Oost

De cliëntenraad zal ondersteund worden door een medewerker van FGN. Cliënten van FGN praktijken en andere geïnteresseerden die in contact willen komen met de cliëntenraad van FGN kunnen dat doen door contact op te nemen met Stéphanie Schingenga middels het volgende mailadres: clientenraad@fgn.nl

Wij kijken er naar uit om uw ideeën en ervaringen te horen.

Meer informatie over de cliëntenraad.

Privacy statement

Via deze link kunt u ons privacy statement lezen.