Update Fyzie 24-03-2020

Naar aanleiding van de recentelijk aangescherpte maatregelen vanuit de overheid rondom de behandeling van paramedici en het Convid-19 (Corona) Virus, is er een aangescherpt behandeladvies van onze beroepsvereniging.

Dit houdt in dat:
– Wij alleen nog geopend zijn voor medisch noodzakelijke zorg op de praktijk. (indien u twijfelt of u in deze categorie valt, kunnen wij u hierover informeren). De reguliere zorg op de praktijk komt te vervallen en vervangen we voor een online behandeling.

– Wij uiteraard wel onze online spreekuren, online intakes en online oefenprogramma’s blijven aanbieden middels ons platform ‘TeleFyzie’. (https://bit.ly/391QELG)

Fyzie blijft open ter ondersteuning van onze partners in de zorg en wij blijven hen dan ook op alle mogelijke manieren helpen en ontlasten door houding- en bewegingsgerelateerde zorg van hen over te nemen.

Heeft u toch nog vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen, wij blijven voor u gewoon bereikbaar.

📱033 204 80 00
📧 info@fyzie.nl
🖥 www.fyzie.nl

Update  Fyzie 23 maart 2020

Fyzie blijft zorg verlenen maar de ‘hands-on’ behandelingen worden tot een minimum beperkt.

Het beleid van Keurmerk Fysiotherapie, beroepsgroep KNGF, NZA, zorgverzekeraars en RIVM is leidend voor ons, maar daarnaast is onze zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patiënten en medewerkers en ook hun omgeving leidend. Dit is de reden om onze dienstverlening anders in te richten.

Het besluit is daarom om enkel te gaan voor noodzakelijke zorg. Om die reden gaan we NIET hands-on behandelen, tenzij:

  • Iemand in verzorging en dienstverlening werkt (vitale beroepen), voor wie onze zorg van essentieel belang is om te kunnen blijven functioneren. De maatschappij heeft hen nodig.
  • Iemand klachten heeft die een bedreiging vormen voor de gezondheid indien deze niet behandeld worden (onder andere postoperatieve trajecten). We moeten mee helpen te voorkomen dat deze patiënten in een ander zorgtraject terecht komt, dat momenteel door het Coronavirus al overbelast is.

Vanaf 23 maart 2020 hebben wij onze zorgverlening als volgt ingedeeld:

  • Locaties Fitness 365 en de Geheime Tuin blijven gesloten (vooralsnog tot 6 april). Op onze andere locaties blijven we geopend, maar zullen we zo min mogelijk patiënten hands-on 1 op 1 in de behandelkamer zien. Patiënten in de oefenzaal blijven wel 1 op 1 doorgaan met inachtneming van de strikte hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.
  • Wanneer we geen fysieke behandeling kunnen geven, wordt zorg op afstand middels videoconsult of telefonisch contact gestart. 
  • Als u als nieuwe patiënt belt, worden door de receptie een aantal vragen gesteld over uw gezondheid. Als blijkt dat u geen enkel ziekteverschijnsel van Corona heeft dan wordt er een eerste afspraak gemaakt voor een Videoconsult mits dit mogelijk en redelijk is. In het vraaggesprek worden uw klachten geanalyseerd en aansluitend wordt een behandelplan gemaakt.
  • Als iemand noodzakelijke zorg nodig heeft dan maakt de fysiotherapeut een beslissing of dit mogelijk is met hands-off begeleiding (bij voorkeur) of hands-on wanneer dit noodzakelijk is (waar mogelijk met beschermende middelen). Als er tijdens de periode van hands-on behandeling Corona ziekteverschijnselen optreden wordt de ingestelde hands-on behandeling gestopt en wordt van afstand behandeld, geadviseerd en oefenprogramma’s aangepast.
  • De patiënten die nu al onder behandeling zijn worden allemaal door hun behandelend fysiotherapeut benaderd. Hierbij wordt mee genomen dat de fysiotherapeut beoordeelt of de patiënt noodzakelijke zorg nodig heeft. Kan dit hands-off of noodzakelijk hands-on. Voorwaarde voor hands-on is in ieder geval vrij zijn van Corona ziekteverschijnselen.
  • Een videoconsult of telefonisch behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraar gepromoot en om die reden ook betaald. Dit wordt vergoed volgens de voorwaarden van de verzekering.

Update 19 maart

Fyzie volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD

Graag informeren wij u over de maatregelen die Fyzie neemt om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, om zo u en onze werknemers op een verantwoorde manier te blijven verwelkomen in onze praktijken.

Wij volgen de richtlijnen die het RIVM en de GGD voorschrijven. Dat betekent het volgende:

Bij verkoudheid, hoesten en/of koorts verzoeken wij u, uw gemaakte afspraak af te zeggen. Twijfelt u over uw gezondheid? Neem dan even telefonisch contact met ons op, dan beoordelen onze medewerkers of u kunt komen of niet, of dat we een andere oplossing kunnen treffen bijvoorbeeld door een online afspraak of behandeling aan huis. Heeft u geen van de bovenstaande vernoemende verschijnselen, dan gaat uw afspraak gewoon door.

Zoals inmiddels ook door het RIVM is geadviseerd, geven wij geen hand meer als begroeting. Wanneer een van onze medewerkers met de boven genoemde verschijnselen kampt wordt in overleg met de teamleider bepaald of de medewerker kan komen werken of beter thuis kan blijven.

Update 16 maart 2020

Deze maatregelen beschreven voor hygiëne en social distancing voor personen die een verhoogd risico hebben op een COVID-19-infectie en/of een ernstig beloop of die een verhoogd risico hebben anderen te infecteren. De maatregelen zijn bedoeld voor alle personen ≥70 jaar en/of personen ≥18 jaar met een onderliggende aandoening.

Voor maatregelen voor kinderen <18 jaar zijn separaat adviezen opgesteld door de NVK; zie voor meer informatie het NVK-standpunt over COVID-19 en kinderen

Risicogroepen COVID-19

Hiervoor worden dezelfde indicaties gehanteerd als het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) hanteert voor de jaarlijkse griepprik, met als uitzondering de leeftijdsgrens die voor COVID-19 aangepast is van 60 jaar (waarop mensen de uitnodiging voor de griepprik krijgen) naar ≥70 jaar (China CDC 2020). Dit betekent dat de adviezen in deze bijlage niet gelden voor personen onder de 70 jaar of personen zonder een onderliggende aandoening. 

De indicaties voor de aanvullende adviezen zoals beschreven in deze bijlage zijn bedoeld voor de volgende hoogrisicogroepen:

Alle personen ≥70 jaar
Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
chronische hartaandoeningen
diabetes mellitus
ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.
Personen ≥18 jaar in één van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren:met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen
woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

Voor deze patiënten geldt dat we die niet meer in de praktijk zien maar wel online of per telefoon helpen.

Omdat wij u toch de allerbeste zorg willen geven, denken we graag me uw mee. Houdt daarom onze sociale media en website in de gaten want wij komen snel met iets moois! Wil u als eerst op de hoogte zijn van onze onlinemogelijkheden, klik dan hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief!